Taiteilijat 2018

ARS KUVANSIN TAITEILIJAT 2018


Sonja Harala on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan Amattikorkeakoulusta 2013 ja ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi 2017. Vuoden 2018 alussa hän perusti oman yhden naisen yrityksen kotitaloonsa Imatralle, SUNDay. Häntä kiinnostaa ihmisen, taiteen ja luonnon vuorovaikutus. Luonnossa huomionkohteina ovat usein pienet kauniit asiat. Näyttelyyn osallistuvat työt ovat luontokuvia vuosien varrelta.

Sanfrid Hasselqvist on Turun piirustuskoulusta 1999 valmistunut kuvataiteilija. 

"Taide on minulle väline ymmärtää maailmaa ja omaa suhdettani siihen. Taide avaa mahdollisuuden näkökulman vaihtoon."

Omissa töissään Hasselqvistilla on aina taustalla jokin tarina, sumussa häilyvä ajatus tai mielikuva joka tarvitsee luovaa matkaa konkretisoituakseen teokseksi. Välineenä voi olla esimerkiksi piirustus, video, kuvanveisto tai valokuvaus.
Janette Holmström (s. 1984, Helsinki) asuu ja työskentelee Imatralla, josta hän on valmistunut kuvataiteilijan ylempään korkeakoulututkintoon vuonna 2015. Taiteilijan teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa sekä ulkomailla. Ars Kuvansissa nähtävissä valokuvissa etsitään luontoa kaupungin seasta. Taiteilijan teoksissa tehdään huomioita ihmisistä, ympäristöstä ja luontosuhteesta. Näyttelyiden lisäksi Holmström työskentelee julkisen taiteen parissa. Hän on myös imatralaisen Taidekeskus Krimin perustajajäsen. Ars Kuvansin lisäksi taiteilijan teoksia nähdään tänä kesänä myös Mäntän kuvataideviikoilla.
Päivi Hynninen (s.1989) on vuonna 2014 Lahden Taideinstituutista valmistunut nuori kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee tällä hetkellä Joensuussa.

"Teosteni luontoläheinen aihemaailma kumpuaa lapsuuteni tutuista tai muista elämän varrella merkitykselliseksi tulleista maisemista. Noihin maisemiin kätkeytyy usein voimakas muistollinen ulottuvuus. Juureni ovat Savon maaseudulla ja yli kymmenen kaupungissa vietetyn vuoden jälkeen kaipuu luontoon ja sen rauhaan on suuri. Nimiltään teokset kytkeytyvät vahvasti suomalaiseen kansanrunouteen. Koen eläväni aikaa, jota leimaa isovanhempieni ja heidän ikäpolvensa sekä konkreettinen poistuminen, että vanhan kansanperinteen katoaminen. Teosteni kautta koen konkreettisesti olevani osa tätä suvun ja perinteen jatkumoa."

Ella Kettunen on Lappeenrannassa asuva kolmekymppinen kuvataiteilija. Tekniikkana hänellä on pääosin grafiikka ja hän tekee kuvallisesti yksinkertaisia teoksia. Hän pyrkii selkeään kuvaan, jossa voi kertoa useamman tarinan samalla kertaa tai ainakin tuoda esille aiheesta useamman puolen yhdellä kertaa. Kettunen on ammatiltaan myös puuseppä, mikä näkyy teoksissa lähinnä intarsiana ja puupiirrostekniikan suosimisena.
Annamari Kinnunen (s.1989) on savonlinnalainen kuvataiteilija. Hän työskentelee grafiikan, maalauksen ja installaation parissa. Teoksissaan Kinnunen pyrkii peilaamaan ajanilmiöitä yksilön näkökulmasta. Kinnunen pohtii yksilön roolia alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Hänen teoksissaan on usein haikeutta. Melankolisen ja herkän ilmaisun taustalla on kuitenkin läsnä toivoa, joka näyttäytyy katsojalle ennemmin kuiskaten kuin huutaen läsnäolostaan.
Tuomo Kukkonen (s.1958) on Sulkavalla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija.

"Maalaukseni jatkavat luontosuhteeni kuvausta. Teoksissani tarkkailen maan ja taivaan tapahtumia. Jo vuosien ajan käsittelyssä ollut teema on edennyt aiempaa niukkaeleisempään suuntaan. Horisontin tapahtumat ovat siirtyneet niin kauas, että niistä on nähtävissä vain aavistus. Maalausten etuosan maata tai vettä kuvaavassa alueessa on siveltimen jälkien myötä selkeäpiirteistä elävyyttä. Vastapainona tälle kuvaan taivasta pehmeämmin ja vivahteikkaimmin vedoin.  

Mukana on myös aavistus oman elämänkaaren tarkkailua. Maan tai veden tila on kaventunut ja taivaan puoli kasvanut. Tämä jakosuhde luo perspektiivin kautta illuusion yhä kauemmaksi loittonevasta horisontista, kuvaten näin jo eletyn elämän pitenevää matkaa. Teosten tunnelmissa on edelleen mukana kaipausta ja nostalgiaa, mutta enenevässä määrin hiljaisuutta ja rauhaa."

Veera Launonen (s.1989) ja Ilkka Martti Kivelä (s.1981) ovat kuopiolainen taiteilijapariskunta. He työskentelevät yhdessä liikkuvan kuvan ja äänen parissa. Teoksissa tarkastellaan yksilön toimintatapoja suhteessa ympäristöön ja ihmissuhteiden rakentumiseen. He käsittelevät teostensa kautta subjektiivisia kokemuksia, sekä minäkuvaan liittyviä kysymyksiä.Kuva: Paavo Nykänen.
Jussi Nykänen (s.1985) on pieksämäkeläissyntyinen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Tällä hetkellä hän suorittaa maisteriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Nykänen suosii työssään taidegrafiikan menetelmiä, mutta viime aikoina hän on enenevissä määrin harjoittanut myös kuvanveistoa. Nykäsen työskentelyn ominaispiirteitä ovat ekologinen suhtautuminen materiaaleihin sekä suomalais-ugrilaisen mytologian persoonallinen tulkitseminen. Suomen ohella hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Venäjällä, Iso-Britanniassa, Portugalissa ja Etelä-Koreassa.

Ars Kuvansissa on esillä osa Nykäsen teossarjasta Väet. Sarja muodostuu puukiekoille laminoiduista, kasvoaiheisista grafiikanlehdistä. Kokonaisuus on saanut vaikutteita sekä länsimaisesta surrealismista että pohjois-euraasialaisesta kansantaiteesta. Teossarja sai alkunsa etnofuturistisessa taidesymposiumissa Udmurtiassa kesällä 2016. Sarjan nimi juontuu suomalaisen mytologian maagisesta ”väestä”. Väkien on ajateltu olevan luonnon elementtien ja -paikkojen haltiajoukkoja, mutta myös itse luonnonvoimia. Esimerkiksi tulella, vedellä ja metsällä oli kullakin omat väkensä. Ihmisillä on niin ikään ajateltu olevan sisäistä väkeä. Tämä ihmisen väki on voitu käsittää yhtä hyvin niin henkilökohtaisiksi suojelushaltioiksi kuin yksilön henkiseksi väkevyydeksikin.

Kukka Pitkänen (s.1989) on hämeenlinnalainen kuvataiteilija, jonka työt ovat useimmiten taidegrafiikkaa tai piirroksia. Tällä hetkellä Pitkästä kiinnostavat aiheina erityisesti juuret ja juurettomuus, rihmastot, eroosio ja irrallisuus. Näiden aihepiirien parissa hän työskentelee mm. keväällä 2018 Hämeenlinnan Taidemuseolla, missä hän piirtää näyttelytilassa valmiiksi 9-metristä lyijykynäpiirrosta. Vaikka taidegrafiikka ja piirustus ovat Pitkäsen ominta aluetta, hän haastaa itseään mielellään muillakin tekniikoilla. 

Juho Sihvonen (s.1989) on savonlinnalainen sarjakuvataiteilija. Sihvosen sarjakuvia, pilakuvia ja kuvituksia on ilmestynyt useissa sanoma-, aikakausi- ja sarjakuvalehdissä. Sihvonen on julkaisut viisi sarjakuva-albumia, joista viimeisin, Bläkäri, ilmestyi vuonna 2017. Sihvonen on työskennellyt enenemissä määrin animaation parissa, jota hän pitää luonnollisena jatkumona sarjakuvalle. Sihvosen teoksia sitovat tarinallisuus, sekä ilmaisutapojen yhdistäminen. Hänen teoksissaan on usein viittauksia populaarikulttuuriin. Teoksissa on läsnä unenomaisuus ja tapahtumapaikkana arkiset ympäristöt.